Ruhsat ve Denetim
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürü:Abdurrahman DOĞAN

0(212) 467 19 00

SIHHİ RUHSAT: 1424 - 1423

GAYRİ SIHHİ RUHSAT: 1407 - 1408

Mail: ruhsatdenetim@bayrampasa.bel.tr

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Belediye sınırları içerisinde açılmış veya açılacak tüm Sıhhi, Umuma Mahsus İstirahat ve Eğlence Yerleri, 2. ve 3. Sınıf gayrisıhhî işyerlerinin çalışma ruhsatı yönünden tetkikini yapmaktır. Asansörlerin tescil işlemlerinin yapılması ve TSE Asansör Muayene Raporları’na göre işlemlerin yürütülmesinin sağlanması, şikayetlerin değerlendirmesi, diğer birimlerle koordinasyon içinde çalışarak kontrollük, keşif, hak ediş, ihale aşamalarında ilgili müdürlüklere, görevlendirme usulüyle destek verilmesi işlemleri yürütülmektedir.

RUHSAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

•         2005/9207 SAYILI İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

•         3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI KANUNU

•         5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

•         5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU

•         1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUNU

•         3194 SAYILI İMAR KANUNU VE YÖNETMELİĞİ

•         1475 SAYILI İŞ KANUNU

•         2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

•         1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU

•         İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YANGIN, ZABITA VE TEKNİK UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

•         2015/29396 ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ

•         6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

•         28564 SAYILI NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ İÇİLEN İŞYERLERİNE AİT ALAN/ALANLARA SUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YERLERİN İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

•         4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU

•         2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU

Sıhhi Müessese Ruhsatı

Ruhsatlandırmada izlenen prosedür yönetmeliğe uygun olarak doldurulan başvuru formu ve gerekli evraklar kontrol edildikten sonra; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinden oluşturulan komisyon tarafından iş yeri; sıhhi, fenni ve itfaiye yönünden değerlendirilerek komisyon görüşü doğrultusunda ruhsatlandırma yapılır.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında usul ve yönetmelikte belirtilen mesafe şartının uygun olması halinde; istenen belgelerin tam olması ve sıhhi, fenni, itfaiye ve asayiş tahkikatlarının olumlu olması durumunda ruhsatlandırma gerçekleşir.

Canlı Müzik İzin Belgesi

Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izin belgesi verilir.

Ölçü ve Tartı Aletlerinin Damgalanma İşlemleri

3516 Sayılı Ölçü ve Tartı Aletleri Kanuna göre, ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini ocak ve şubat ayları içerisinde almak, beyan edilen yıl içerisinde kontrollerini yapmak ve damgalama işlemlerini gerçekleştirerek tasdikleri yapılmaktadır.

2. ve 3. Sınıf G.S.M. Ruhsatı

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara; biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar vermesi muhtemel olan işyerleri müracaatlarına müteakip, mahalen; imar, çevre, sağlık, itfaiye ve genel güvenlik gibi hususlar açısından kontrol edilerek ruhsatlandırma işlemi yapılmaktadır.

Asansör Tescil İşlemleri

Asansörlerin güvenliğini temin edebilmek için ilgili evrak ve projesi ile yapılan müracaatlara istinaden, 2015/29396 sayılı asansör işletme bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği çerçevesinde tescil işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca asansörlerin yıllık periyodik muayenelerinin bina sorumlusu tarafından yaptırılması gerekmektedir. İlçemizdeki asansörlerin muayenesi, yapılan protokol çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılmaktadır.

Denetimler

Sıhhi birimde denetimler, haftada bir gün ruhsat komisyonu ve sair zamanlarda görevli iki zabıta memuru ile dinamik olarak yürütülmektedir. Gayrı sıhhi birimde ise haftada iki gün ruhsat komisyonu ve diğer zamanlarda şikayetlerin değerlendirilmesi, sanayi denetimlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mühendis marifetiyle gerçekleştirilmektedir. Zabıta müdürlüğü, hem evrakların ifasını hem de sürekli ve genel denetimleri sahada yürütmektedir.

Sıhhi Müessese Başvuru Evrakları

Şahıslar İçin

 • Başvuru/Beyan Formu
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Şube ise ilaveten maliye yoklama fişi)
 • Tapu Fotokopisi
 • İskan Fotokopisi (12/10/2004 yılından sonra yapılan binalarda)
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • 6 kg.Yangın Söndürme Cihazının Faturasının Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • Ustalık Belgesi (Kasap, Kuaför, Berber, Çilingir vb.)
 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri (İlgili harçlar Belediyemiz İşletme Müdürlüğü'ne müracaatla yatırılmaktadır.)

Şirketler İçin

 • Başvuru/Beyan Formu
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Şube ise ilaveten maliye yoklama fişi)
 • Tapu Fotokopisi
 • İskan Fotokopisi (12/10/2004 yılından sonra yapılan binalarda)
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • İmza Sirküleri
 • Sicil Gazetesi
 • Şirket Müdürünün Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 6 kg.Yangın Söndürme Cihazının Faturasının Fotokopisi
 • Oda Faaliyeti Belgesi
 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri (İlgili harçlar Belediyemiz İşletme Müdürlüğü'ne müracaatla yatırılmaktadır.)

NOT: Tapuda mesken olarak görünen yerlerde işyeri açılması durumunda, kat malikleri oy birliği kararı  gerekmektedir.

 

Umuma Mahsus İstirahat ve Eğlence Yerlerinden İstenilen Belgeler

(İçkili lokanta, kahvehane, internet salonu, oyun salonu, bilardo salonu, kafeterya, ganyan bayii, spor salonu, sinema, hamam, sauna, lunapark, çay bahçesi, düğün salonu, otel vb.)

 • Başvuru/Beyan Formu
 • Vergi Levhası (Şube ise ilaveten maliye yoklama fişi)
 • İskan Fotokopisi (12/10/2004 yılından sonra yapılan binalarda)
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı Aslı
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • 6 kg.Yangın Söndürücü Faturasının Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı
 • Doktor Raporu
 • Devirler İçin Noterden Devir Sözleşmesi
 • Muvafakatname (Kat malikleri oy çokluğu kararı)
 • Özel Yapı Şeklini Gerektiren Yapı Kullanma İzin Belgesi

(Sinema, hamam, sauna, düğün salonu, otel)

 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri (İlgili harçlar Belediyemiz İşletme Müdürlüğü'ne müracaatla yatırılmaktadır.)

(Not: Ruhsatlandırılacak yer camii, okul, öğrenci yurtları ve kreş-anaokullarına en az 100 metre uzak olacak.)

     

2.ve 3. Sınıf Gayrısıhhi Müesseseler İçin İstenen Belgeler

Şirketler İçin

1-Başvuru Beyan Formu (İndirmek İçin Tıklayınız)

2-Tapu Fotokopisi(Akıllı Kent Hizmet Masası'ndan temin edilebilir)

3-Yapı Kullanma İzin Belgesi (Akıllı Kent Hizmet Masası'ndan temin edilebilir) veya Yapı Ruhsatı (12.10.2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)

4-Kira Kontratı (Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)

5-Vergi Levhası Fotokopisi (Şube ise maliye yoklama fişi)

6-Ticaret Sicil Gazetesi 

7-İmza Sirküleri(Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)

8-Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri (İlgili harçlar Belediyemiz İşletme Müdürlüğü'ne müracaatla yatırılmaktadır.)

9- Yangın Söndürücü Makbuz Fotokopisi (Her 200 m² için 6 kg yangın söndürücü)

 

Şahıslar İçin

1-Başvuru Beyan Formu (İndirmek İçin Tıklayınız)

2-Tapu Fotokopisi(Akıllı Kent Hizmet Masası'ndan temin edilebilir)

3-Yapı Kullanma İzin Belgesi (Akıllı Kent Hizmet Masası'ndan temin edilebilir) veya Yapı Ruhsatı (12.10.2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)

4-Kira Kontratı (Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)

5-Vergi Levhası Fotokopisi (Şube ise maliye yoklama fişi)

6-Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri (İlgili harçlar Belediyemiz İşletme Müdürlüğü'ne müracaatla yatırılmaktadır.)

7- 2 Adet Fotoğraf

8- Yangın Söndürücü Makbuz Fotokopisi (Her 200 m² için 6 kg yangın söndürücü)

NOT: Sanayi işletmelerinin, müracaat sırasında; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/App_Pages/KullaniciIslemleri/Login.aspx
 web adresinden sanayi sicili için ön müracaatta bulunduğunu gösterir sureti sunmaları gerekmektedir.

NOT2: Tapuda mesken olarak görünen yerlerde işyeri açılması durumunda, kat malikleri oy birliği kararı  gerekmektedir.

 

Asansör Tescil Müracaatında İstenen Belgeler

·         Dilekçe (İndirmek için tıklayınız)

·         Garanti Belgesi

·         Asansör Bakım Sözleşmesi

·         Sanayi Sicil Belgesi

·         Onaylanmış Kuruluş Tarafından Düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Raporu

·         AB Uygunluk Beyanı

·         İmza Sirküsü Sureti

·         TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

·         Fatura (Asansör firmasının, ilgilisine kestiği montaj ve proje bedelini ihtiva eder.)

·         İlk Periyodik Kontrol Raporu (Yeşil Etiketli olması gerekmektedir)

·         2 Adet Asansör Ruhsat Projesi (Makine ve Elektrik Mühendisi İmzalı)

·         Yapı Kullanım İzin Belgesi 

·        Proje Müellifi Elektrik ve Makine Mühendislerine Ait Belgeler (Asansör avan proje hazırlama mühendis yetki belgesi, asansör mühendis yetki belgesi, serbest müşavirlik, mühendislik bürosu tescil belgesi, asansör tescil belgesi ve büro tescil belgesi.)

 

DUYURU: Belediyemiz ile TSE arasında asansör muayene ve kontrolleri hakkında işbirliği ve yetkilendirme protokolü yenilenmiştir. (07.11.2017)

Muayene tarife listesini indirmek için tıklayınız.

        TSE İRTİBAT BİLGİLERİ

        Avrupa Yakası Proje Koordinatörlüğü

        Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı

        İpkas Camii Yanı 2. Kat İkitelli/İstanbul

        (TSE Tel: 0 212 549 91 40 -  Fax: 0 212 549 91 41)

 

Yürüyen Merdiven Teknik Dosyasında İstenen Belgeler

 (03.03.2009 tarihli ve 27158 sayılı Makine Emniyeti Yönetmeliği gereği)

1.   Dilekçe (İndirmek için tıklayınız.)

2.   Garanti Belgesi

3.   Asansör Bakım Sözleşmesi

4.   Sanayi Sicil Belgesi

5.   Onaylanmış Kuruluş Tarafından Düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Raporu

6.   AB Uygunluk Beyanı

7.   CE Sertifikası

8.   İmza Sirküsü Sureti

9.   TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

10.  Fatura (Firmanın ilgilisine kestiği montaj ve proje bedelini ihtiva eder.)

11.  Yapı Kullanma İzin Belgesi 

12.  İnceleme Raporu

 

İlgili hizmetlerde alınan ücretleri gösterir tarife

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız

Sıhhi Ruhsat Birimi Hizmet Standartları Tablosu İçin Tıklayınız

GSM Ruhsat Birimi Hizmet Standartları Tablosu İçin Tıklayınız

KONU İLE İLGİLİ FAYDALI LİNKLER


submit
submit