İnsan Kaynakları ve Eğitim
İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: Ercan YÜRÜR

0(212) 467 19 00 Dahili:1608

İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak,  Belediye Başkanlığımızın emrinde görev yapan çalışanlarımızın  özlük haklarını korumak ve onlarla ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçirmek, öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Müdürlüğümüz yaptığı çalışmalarla belediye personelinin motivasyonunu sağlarken, yeni çıkan yasa ve kanunlarla ilgili personeli bilgilendirerek, bu doğrultuda çeşitli eğitimler vermekte ve bunları organize etmektedir.

Müdürlüğümüzün ana amacı personelimizin moralini sürekli yüksek tutarak, halkımızın daha etkili, hızlı ve gülen yüzlerden hizmet almasını sağlamaktır.

Personel Sayımız
Memur:  334
İşçi:        22
Toplam:  356

Başarılı Personelin Ödüllendirilmesi
Çalışanlarımızın motivasyonlarını artırmak ve başarılarını ödüllendirmek amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, personelimizin aralarında yapmış oldukları değerlendirme sonucunda, tespit etmiş oldukları personellerimize bir maaş ikramiye verilmektedir.

Norm Kadro Uygulaması  
22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar gereği; belediye başkanlığımıza ait  27 müdürlük aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

SGK Web Uygulaması
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre belediyemizin resmi işyeri tescili yapılarak, memur personelin işe giriş ve çıkışları internet ortamında yapılmaktadır.

Eğitim Faaliyetleri
İçişleri bakanlığına bağlı resmi kurumlar tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerlerine, konularına göre ilgili personelimizin ve meclis üyelerimizin katılması sağlanmaktadır. Halkımızla sürekli iletişim halinde olan İşletme Müdürlüğü,  Zabıta Müdürlüğü ve Evlendirme Şefliği gibi bölümlere; beden dili, diksiyon, hitabet, akıcı ve anlaşılır konuşma eğitimleri vermekteyiz.

Koordinasyon Toplantıları
Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve Müdürlerimizden oluşan, belediyemizin üst yönetim kadrosu tarafından belirli periyotlarla, belediyemizin toplantı salonunda  koordinasyon toplantıları yapılmaktadır.

Tel: 0(212) 467 19 00 - 1610

Mail: insankaynaklari@bayrampasa.bel.tr


submit
submit