Sağlık İşleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürü: Dr. Kenan KIR

0(212) 544 75 71

Sağlık İşleri Müdürlüğü web sitesi için tıklayınız.

Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak, Bayrampaşa halkına, kurum içi belediye memur ve işçi personeline ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine birinci basamak sağlık hizmeti vermek, sağlık raporları düzenlemek (işe giriş-sporcu-evlilik-öğrenci), halk sağlığı adına sıhhi ve gayri sıhhi işyeri denetimlerini gerçekleştirerek, koruyucu hekimlik çalışmalarını yapmak öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Ayrıca birimimize bağlı olarak hizmet veren Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Özürlüler Merkezi ile halkın yaşam kalitesini ve sağlık seviyesini yükseltmek ve engelli vatandaşlarımızı topluma yeniden kazandırmak amacı ile hizmet verilmektedir.

Ana amacımız, halkımızın ve personelimizin sağlığını korumak, sağlıklarını tehlikeye düşürecek olumsuzluklara karşı, onlara uyarılar yapmak ve gereken önlemleri alarak halk sağlığını korumaktır.

Poliklinik Hizmetleri

Dahiliye polikliniği
Dahiliye polikliniğimizde bakılan hastalıklar; solunum sistemi, sindirim sistemi, kardiyo vasküler sistem hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve böbrek hastalıklarıdır.

Kadın doğum polikliniği
Gebelerin ultrasonla muayeneleri yapılarak, sarılık ve gestasyonel yönünden taramaları yapılmaktadır. Gebe muayenesinde kan grubu tayini, kan uyuşmazlığı tespiti de yapılmaktadır. Ayrıca hamilelerin tansiyon ve kilo takipleri yapılarak, Praeklamsi yönünden hastalar bilgilendirilmekte ve sağlıklı bir gebelik geçirmeleri için gereken bilgiler verilmektedir.

Diş polikliniği
Diş polikliniğimizde diş eti hastalıkları tedavisi, küçük cerrahi operasyonlar yapılmakta ve diş apsesi açılmaktadır. Diş sağlığı konusunda tüm hastalarımıza muayene esnasında gerekli bilgiler ve yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

Diş çekimleri: Süt diş çekimi, normal çekim, komplikasyonlu çekim, kök çekimi
Dolgu işleri: Işınlı dolgu, analgan dolgu, estetik dolgular, süt dişi dolgular
Diğer: kanal dolgusu ve dolgu, yarım kanal, süt dişli kanal tedavisi, sürekli dişler, ayrıca diş taşı temizliği - teşhis amaçlı anestezi - diş röntgeni ve banyosu yapılmaktadır.

Pratisyen hekim polikliniği
Memur ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayene ve sevkleri, fakir ve muhtaç hastaların muayene ve tedavileri pratisyen hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca acil ve bulaşıcı hastalıklara anında müdahale edilmekte ve gerekli önlemlerin alınması sağlamaktadırlar. Doktorlarımız hasta muayeneleri haricinde işe giriş sağlık raporları ve öğrenci sağlık raporları vermektedir. Pratisyen hekimlerimizin görevleri arasında, defin ruhsatı işlemleri için ölü muayenesi yapmak ve defin ruhsatı belgesi düzenlemekte yer almaktadır.

Radyoloji Ünitesi

Ultrason çekimleri
Birimimizde şu ultrasonografiler çekilmektedir: Tüm Batın U.S.G, Üst Batın U.S.G, Alt Batın U.S.G, Obstetfik (gebelik) U.S.G, Jinekolojik U.S.G, Transvajinal U.S.G, Üriner Sistem(böbrek-mesane) U.S.G, Meme U.S.G, Troid U.S.G, Kalça Çıkıkları U.S.G, Apandist U.S.G.

Direk film çekimleri
Birimimizde direk film çekimleri olarak, Özefagus Grafisi (Yemek borusu filmi), Sağlık Raporları için Akciğer Filmleri, Tüm Kemik Yapı Filmleri (El, ayak, göğüs, diz, burun, kafa, omuz, boyun bel, kalça vs.). Bu ünitemizin faaliyet alanları direk film çekimlerinin yanında ilaçlı film çekimleri ve işe giriş sağlık raporları için film çekilerek sağlık raporu verilmektedir.

Laboratuar Ünitesi

Hematolojik testler
Laboratuarımızda, biyokimya, hematoloji, idrar ve diğer test dallarında, tedavi gören poliklinik hastalarımıza, 30 test çeşidi ile tıbbi tanı ve tedavi amaçlı hizmet verilmektedir.
Belli başlı yapılan hematolojik testler: CRP, KAN GRUBU, ANTİ HBS AG, HBS, ASO, KAN SAYIMI, RF, H.PYLORİ

Biyokimyasal testler
Belli başlı yapılan biyokimyasal testler: KREATİNİN, ASİT ÜRİK, SGOT, D.BİLURUBİN, İ. BİLURUBİN, ALBUMİN ALKALİ FOSFATAZ, ÜRE, AKŞ

Tam idrar ve gebelik testleri

Evlilik Sağlık Raporları
ANTI HIV, VDRL, HbsAG, ANTI HCV laboratuar tetkikleri ile akciğer filminin çekildiği rapor karşılığı kişi başına 30 TL ücret alınmaktadır.

Çevre Sağlığı Ünitesi

Sıhhi işyeri denetimleri
Müdürlüğümüz ilçe dahilinde bulunan sıhhi müesseselerin sağlık yönünden denetimini yapmakta ve ruhsatsız çalışanların gerekli sağlık koşullarına uymaları sağlanmaktadır.

Gayri sıhhi işyeri denetimleri
Gayri sıhhi müesseselerin denetimi ve ruhsatlandırılması sırasında, gayri sıhhi müesseselerden çıkan ve çevre kirliliği yaratan etkenlerin giderilmesi için gereken çalışmaları yapılmakta, şartlara uymayanlar Plan Proje Ruhsat Müdürlüğümüze bildirilerek gerekli yasal işlemlerin yaptırılması sağlanmakta ve sonuçları takip edilmektedir.

Portör muayene hizmetleri
İlçemizde, gıda işi ile iştigal eden esnafımızın portör muayeneleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılmaktadır. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

Hasta Nakil Hizmetleri
2005 Yılında hizmete giren ambulansımız tam teşekküllü donanımıyla öncelikli olarak hasta nakillerinde hizmet vermektedir. Yılda ortalama 800 civarında hasta nakli yapılmaktadır. 

Hemşirelik Hizmetleri: Ekg çekimleri, Tansiyon ölçümleri, Enjeksiyon uygulamaları, Serum takılması, Çocuk boy-kilo-ateş ölçümleri, İnhalasyon ventolin tatbiki, Şeker ve kolesterol ölçümleri, Pansuman uygulamaları, Atuşman uygulamaları, Sutur atılması

Evde Hasta Tarama Hizmetleri
Evde hasta taramaları ilk defa 1999 yılında, Bayrampaşa ilçesinde uygulamaya konulmuştur. Ayda rutin 30 hastaya bakılmaktadır. Hasta sayıları acil hastalar olduğunda artış göstermektedir. Ev hastalarına bir doktor ve bir hemşire ile birlikte haftada 2 defa kontrole gidilmektedir. Rutin yapılan tedaviler ise fiziki muayene, şeker, kolesterol, idrar, trigliserid tahlilleri ve tansiyon ölçümüdür.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız

Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu İçin Tıklayınız

Tel: 0(212) 544 75 71

Mail: saglikisleri@bayrampasa.bel.tr


submit
submit