Teftiş Kurulu
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürü: Gürsel ÜÇER

0(212) 467 19 00 Dahili:1414

Teftiş Kurulu Müdürlüğü olarak, belediye başkanlığımıza bağlı bütün birimler ile belediye başkanlığı bünyesinde kurulabilecek iktisadi teşekküllerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, 4483 sayılı yasa gereği kaymakamlık makamınca verilen soruşturma, onay ve emirleri üzerine gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmaları yapmak; ayrıca başkanlık makamınca verilen denetim hizmeti ile ilgili görevleri yürütmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan memur personel hakkında yapılan soruşturma ve incelemeler temelde iki türe ayrılmaktadır. İdari bir cezayı gerektiren bir hareketin tespitini sağlayan soruşturmalara "idari soruşturma", Türk Ceza Kanunu kapsamında ceza mahkumiyetini gerektiren soruşturmalara da "adli soruşturma" denilmektedir.

İdari soruşturmalar, disiplin soruşturması biçiminde yürütülmektedir. Belediye memurlarının kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranışları disiplin suçunu oluşturmakta ve belirli bir müeyyidenin uygulanması gerekmektedir. Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından disiplin suçunun tespiti amacıyla, Devlet Memurları Kanunu'nun 124 ve 136 maddeleri gereğince inceleme ve soruşturma yapılmaktadır. Soruşturma yapılmaksızın ceza uygulanması hukuken mümkün değildir.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebi ile işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için yapılan adli soruşturmalar, Cumhuriyet Savcılıklarınca doğrudan yapılabildiği gibi, 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunla yetkili ve görevli kılınan ve temelde "muhakkik" olarak tanımlanan kişilerce de yapılmaktadır. Mezkur kanun gereği ilçe kaymakamlık makamının yaptığı "muhakkik" tayini ile belediyemiz müfettişleri, kaymakam adına soruşturma yapmaktadırlar.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız

Tel: 0(212) 467 19 00 - 1414

Mail: teftiskurulu@bayrampasa.bel.tr


submit
submit