Veteriner İşleri
Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürü:Tayfun NASUHBEYOĞLU

444 1 990

 

FAALİYET BAŞLIKLARI

1. KLİNİK

2. SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK FAALİYETLER

3.VEKTÖR MÜCADELESİ

4. GIDA DENETİMİ

5. KURBAN FAALİYETLERİ

6. BİLGİ BİLİNÇ ARTIRICI FAALİYETLER

                                                                                                       

1. Klinik Hizmetleri

Müdürlüğümüz klinik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının muayene, operasyonu, aşı ve mikroçip uygulamaları yapılmaktadır.

 

 • Muayene Operasyon:Kliniğimizde hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar (zoonoz) için tedavi edici ve koruyucu önlemler alınmaktadır. Sokak hayvanlarının hastalıkları tedavi edilmekte,  cerrahi operasyonlar ve kısırlaştırma operasyonları yapılmaktadır. Tüm kayıtlar Hayvan Kayıt Sisteminde tutulmaktadır.

 • Aşı:Müdürlüğümüzce kedi ve köpeklere kuduz aşısı ve köpeklere bakteriyel ve viral hastalıklara karşı korunması amacıyla karma aşı yapılmaktadır.
 • Mikroçip Takılması (Hayvan Digital Kimlik):İstanbul’da ilk kez 2006 Şubat ayından itibaren mikroçip takma uygulaması Bayrampaşa Belediyesince başlatılmış olup, daha sonra bakanlıkça mecburi olarak takılması zorunlu hale getirilmiştir. Bayrampaşa’da sahipli hayvanlara mikroçip takılması ve kayıt altına alınması mecburidir.  Saha da sahipsiz ve sahipli köpeklere mikroçip takılması zorunluluğu sebebiyle mikroçip takılma sayısı düşme eğilimindedir. 2006 senesinden bu yana mikroçip sayımız 2698 âdete ulaşmıştır. (2019 sonu itibariyle)  Mikroçip ve diğer bilgiler hem belediyemizin hemde İBB’nin web tabanlı programına kaydedilir. 15 rakamdan oluşan, numarası dünyada sadece takıldığı hayvanda bulunan,  pirinç tanesi büyüklüğündeki mikroçip şırınga ile hayvanların deri altına yerleştirilir. Hayvana ait yapılan aşı, vs işlemler web tabanlı kayda alınır.

 

2. Sokak Hayvanlarına Yönelik Faaliyetler

 • Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi:Cevatpaşa Mahallesinde 50 kapasiteli geçici köpek bakımevimiz hizmet vermektedir. Bakımevinde günlük bakım, besleme, temizlik rutin olarak yapılmaktadır.
 • Sokaktan Köpek Toplama:Sokakta toplanan köpekler -muayene, tedavi, overiohisterectomi / kastrasyon, mikroçip, kulak küpesi aşı, kist, parazit, vs- gerekli işlemler yapıldıktan sonra alındığı yere hayvanseverlerin bilgisi doğrultusunda bırakılır. Sokak köpekleri periyodik olarak kontrol edilmekte olup, aşı tarihi gelenlere aşısı ve paraziter uygulama yapılmaktadır. Bütün işlemler Paket programa kayıt edilir.

 • Beslenme Odakları:Sokak köpekleri başta olmak üzere sabit beslenme odakları oluşturulmuştur. Beslenme odaklarının yıl boyunca su, mama takviyesi ve temizliği ekiplerimizce yapılmaktadır
 • Sokak Kedileri:Büyük çoğunluğu hayvanseverler tarafından tedavi ve kısırlaştırma amaçlı getirilmektedir. İşlemleri yapıldıktan sonra hayvansevere tekrar geri verilmektedir.
 • Kedi Evleri:Kedi evleri, parkların içerisinde, 12 m2 büyüklüğünde, etrafı çevrili, ancak kedilerin rahatlıkla giriş çıkış yapabileceği kadar açıklığın olduğu, sıcak, soğuk, yağmurdan ve kardan korunabileceği, su içebileceği, yemek yiyebileceği şekilde tasarlanmış 2013 senesinden beri devam eden bir çalışmadır. Kedi evlerinin hergün temizliği yapılmakta, mama ve su konulmaktadır. Ayrıca hasta olanlar kliniğimize getirilerek tedavileri yapılmaktadır.

 • Hangi Mahallede Hangi Köpek:İlçemizdeki bütün köpeklerimizin mahalle bazlı fotoğrafları www.eveteriner.netsitesinde yayınlanmaktadır. Köpeğe ait kulak küpesi, bulunduğu adres yayınlanmaktadır. Böylelikle mahalledeki köpek popülâsyonu, yeni gelen köpeklerin daha hızlı tespiti, bölgede kalış süresi tespit edilebilmektedir.
 • Sokakta Sahiplenme:Sokakta sahiplenme kapsamında sahiplendirilen her bir köpek için “Aşı ve Sağlık Karnesi” çıkarılmaktadır. Her köpeğe bir isim verilmektedir. Yaşadığı sokakta sürekli takibi yapılmaktadır. Aşı tarihi geldiğinde aşıları –sahiplenilen kişinin bildirmesi- ile yapılmaktadır. Herhangi bir hastalık durumunda ivedilikle müdahale edilmektedir. Sahiplenen kişi köpeğin mahalle halkıyla ünsiyet kurması için çaba gayret göstermektedir. Uygun olan bölgelerde kulübeler oluşturulmaktadır. Sokakta sahiplenilen köpeklerin fotoğrafları, bilgileri ve sahiplenilen kişi www.eveteriner.netsitesinde yayınlanmaktadır. Böylelikle bölgemize dışarıdan köpek girmesi engellenmiş olmaktadır. Var olan köpeklerin bölgede uzun süre kalması ve insanlar sürekli aynı köpeği görmesi büyük avantaj olup, zamanla köpeğe alışılmaktadır. Köpekte aynı bölgede aynı insanları gördüğünden daha uyumlu olmaktadır.   
 • Parklarda Otomatik Suluk:Parklarda sokak hayvanları için konulan otomatik suluk sayısını her yıl artmaktadır. Şu an 29 parkta 37 âdet otomatik suluk bulunmaktadır.(13.1.2020 itibariyle) Otomatik suluklardan kedi, köpek ve kuşlar faydalanmaktadır.

 • Hayvanseverlerin Yerel “Hayvan Koruma Gönüllüsü” olması teşvik edilmektedir. Hayvanseverlerimizle yıl içerisinde değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.

3. Vektör Kontrol ve Dezenfeksiyon Çalışmaları

Vektör kontrol çalışmalarımız büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Çalışmalar 6 alt başlıkta toplanmıştır:

3.1. Larva Tespit ve Larvasit Uygulama Çalışmaları:Kanunen larvaya dönük çalışmalar İBB tarafından yapılmaktadır. Ancak yeterli olmadığından destek verilmektedir. İlçemizdeki bütün larva üreme kaynakları listesi çıkarılmış olup, rutin olarak kontrol edilmektedir.

Bilindiği gibi sivrisinekler durgun suda ürer. Bu sebeple bodrumdaki kuyular, logar/ızgara birikinti sular, inşaat asansör boşlukları vb yerler larva üreme alanlarıdır. Larvasit uygulama periyodu mevsime göre değişmektedir. Sorunlu yerler yazın daha sık,  kışın daha uzun aralıklarla kontrol edilir ve gerekirse larvasit uygulaması yapılır.

 

Bu konuda afiş ve led ekranlardan yayın yapılarak halkımız bilinçlendirilmektedir.

3.2. Uçkun Mücadelesi (Sivrisinek/Karasinek):Yaz aylarında sivrisineklere karşı yürütülen bir çalışmadır. Haziran-Eylül ayları içerisinde akşam saatlerinde yapılır. Ergin sivrisineklerle mücadelede aslolan larva mücadelesidir. Sivrisinek şikâyeti geliyorsa o bölge mutlaka durgun bir su birikintisi vardır. Ya kaynağın kurutulması ya da periyodik olarak ilaçlanması gerekir. Ekibimiz şikâyet gelen adresi merkeze alarak sahayı taramasını genişleterek kaynağı bulmaya çalışır. Durgun su kaynakları kontrol altına alınırsa ergin sivrisinek şikâyeti %90 oranında önlenir.

3.3. Kapalı Alan Haşere ve Kemirgen Çalışması:Kapalı alanda haşere ve fareye karşı uygulama yapılır. Fareler için fare istasyonu konulur. Periyodik olarak sonuç alınıncaya kadar istasyon kontrol edilir.

     

3.4. Kanal Sisleme:Sivrisinek ve karasineklerin erginleri kışın soğuklarda (Kasım-Mart)  kapalı kuytu mekânlarda kışlar. Bu sebeple kanallar ilaçlanır. Kanal sisleme yöntemiyle yapılan ilaçlama hamamböceklerine de etkili olur. Logar kapakları açılmadan logar deliklerinden içeriye ilaçlama yapılır.

3.5. Park İlaçlama:Yeşil alanlar da küçük sineklere (kör sinek) ve gerekirse kenelere karşı ilaçlanır. Belediyemize ait mesire alanı da yaz boyunca kene ve karasineğe karşı biyosidal ürün uygulanmaktadır.

3.6. Konteynır İlaçlama:Yaz aylarında özellikle kurban döneminde ve -ihtiyaç olması halinde- diğer zamanlarda da çöp konteynırlarında karasineklerin üremesine engel olabilmek amacıyla uygulama yapılmaktadır.

3.7. Dezenfeksiyon:Dezenfeksiyon toplu olarak kullanılan mekânlarda daha bir önem kazanmaktadır. Bu tür mekânlarda bulaşıcı birçok hastalık etkeni (mantar, virus, bakteri vs) olabilmektedir. Okul, Cami ve Kuran Kurslarında ıslak zeminler periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Ayrıca okullarda sınıf içleri ve camilerde halıların el ULV’si ile dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Kurban döneminde yine satış ve kesim alanları dezenfekte edilmektedir.

 

4. Gıda Denetimi

İlçemizdeki beyaz ve kırmızı et satışı yapan kasap, market, balıkçı vs yerler periyodik olarak ve şikâyet üzerine denetimleri yapılmaktadır. Sorunlu yerlere ihtar/uyarı yapılmakta, ısrarla üzerinde durularak iyileştirmesi sağlanmaktadır. 

 

5. Kurban Faaliyetleri

Bu sene (2019 itibariyle) Belediyemiz tarafından Kurban satış ve kesim hizmeti verilmediğinden, sadece diğer kesim yerleri denetlenmiş, öncesinde ve sonrasında karasinekle mücadele edilmiştir.

 

6. Bilgi ve Bilinç Artırıcı Faaliyetler  

Son yıllarda Bayrampaşa da doğa ve sokak hayvanlarına yönelik merhamet odaklı farkındalık oluşması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Gerek müdürlük olarak gerekse okul yönetimleri ve STK’lar ile ortaklaşa birçok etkinlik yapılmaktadır. Bunlardan en son yapılan etkinliklerden birkaçını aşağıda veriyoruz.

İsimlere tıklayarak ayrıntı öğrenebilirsiniz:

 • Sosyal Sorumluluk Örnekleri

2019 Allah’ın Sessiz Kulları

2019 Kuşlar Kimsesiz Kalmasın!

2018 Kulübe Yapımı Merhametli Nesiller Yetişiyor

2018-….. “SOKAKTA SAHİPLENME” Projesi Hayata Geçiyor

2018 Sessiz Patiler

2018 “Sahipsiz Değiller Sahip “SİZ”siniz”

2018 Bu Kapta Hayat Var!

2017-2018 Bu Kış Sıcak Geçecek

2016-2017 En Güzel Kuş Yuvası Yarışması

2016 İyilik Et İyiliği Teşvik Et

 

 • Seminerler

Talep olan birçok okulda seminerler verdik. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak, Veteriner hekimlik mesleği hakkında öğrencilere müdürlük faaliyetleri ve merhamet eksenli bilgi/bilinç artırıcı eğitim çalışmalar hakkındaki sunum yaptık.

  

 • Bakımevi Ziyaretleri

Yıl içerisinde ilçe içi veya dışından okullar, resmi ve tüzel birçok kurum ve kişi bakımevimizi ziyarete gelmektedir.

 • http://eveteriner.net web sitesi

Alanında Türkiye’nin en kapsamlı sitesi. Bu sitede Veteriner işleri Müdürlüğü faaliyetleri konu edilmekte, evcil hayvanların bakım, besleme vb konular işlenmekte, çeşitli zoonoz hastalıklar anlatılmakta ve hayvanlar aleminden bir çok hayvan tanıtılmaktadır.

 

Tel: 444 1 990

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.


submit
submit