Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü: Metin AYGÜN

0 (212) 467 19 00 Dahili:1515

Müdürlüğümüz; çevrenin korunmasını ve toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir.

Müdürlük Vizyonumuz: Sürdürülebilir bir çevre yönetimi için kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak, çevreyi koruma faaliyetlerini yürütmek ve bu amaca hizmet edecek sosyal sorunluluk projeleri üretmek.

SUNULAN HİZMETLER

I. ÇEVRE YÖNETİMİ

A. KatıAtık Yönetimi

a. Ambalaj Atıkları Yönetimi

b. Atık Piller ve Akümülatörlerin Evsel AtıklardanAyrı Toplanması

c. Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması

d. Madeni Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması

B. Çevresel Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi

a. Görüntü Kirliliğinin Kontrolü

b. Hava Kirliliği Kontrolü

c. Çevresel Gürültü Kontrolü

d. Atık Su Kontrolü

e. İnşaat ve Hafriyat Atıkları Kontrolü

C. Çevre Bilincini Artırma Çalışmaları

Bayrampaşa’daki Geri Dönüşüm ve Cam kumbaralarının yerleri için tıklayınız.


submit
submit