Etik İlkeler
Kamu Görevlilerinin Uyması Gereken Başlıca Etik Davranışlar
 • Her zaman yüksek etik standartları izlemek.
 •  
 • Kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini arttırmak için çalışmak.
 •  
 • Görev yapılırken, kamu kaynakları elde edilirken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alınırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranmak.
 •  
 • Meslektaşlara ve hizmetten yararlananlara içten saygı göstererek, tarafsız ve adil davranmak.
 •  
 • Meslektaşların  ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate almak ve karar alma sürecine onları da katmak.
 •  
 • Meslektaşların yaptıkları iyi işleri taktir etmek ve duyurmak.
 •  
 • Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmaktan kaçınmak, akraba, eş dost ve yakınları kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmamak.
 •  
 • Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olmak, yakınlar için çıkar sağlayıcı durumlardan kaçınmak.
 •  
 • Davranış ve kararlardan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstlenmek.
 •  
 • Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak. Mal varlığınızda artış olması durumunda, bunu 1 ay içinde bildirmek.
 •  
 • Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmamak.
 •  
 • Görev yapılan kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmemek.
 •  
 • Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almamak, sunulan veya teklif edilen burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkanlardan uzak durmak.
 •  
 • Özel işleri mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınmak.
 •  
 • Etik değerlere uygun örnek davranışlar sergilemek.
 •  
 • Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarmak.
 •  
 • Çıkar çatışması veya etik dışı bir durumla karşılaşıldığında, kıdemli meslektaşa danışmak veya kurumdaki etik komisyona müracaat etmek.

Kamu görevlileri etik sözleşmesi

Etik Komisyonu İletişim Bilgileri:

Ahmet KUMBASAR (Komisyon Başkanı) Tel: 0 212 467 19 00 (1501) - Mail:gokhan.balekoglu@bayrampasa.bel.tr

Ercan YÜRÜR (Üye) Tel: 0 212 467 19 00 (1608) - Mail: eyurur@bayrampasa.bel.tr

Orhan POLAT (Üye) Tel: 0 212 467 19 00 (1616) - Mail:orhan.polat@bayrampasa.bel.tr

Etik Rehberi'ni İndirmek İçin Tıklayınız.


submit
submit