İç Denetim

 • 03.09.2021 11:02

İç Denetim; kurumun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence (denetim) ve danışmanlık faaliyetidir.

Bu faaliyetler, idarenin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetimin temel amacı; sistemli ve disiplinli bir yaklaşım ve uluslar arası standartlar ışığında, kurumun risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve ileriye götürmek suretiyle Belediye birimlerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

Bu bağlamda Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İç Denetim Birimi; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci maddesi kapsamında, 26.12.2014 tarihinde iki iç denetçinin atanmasını müteakip, Başkanlık Makamının 10.06.2015 tarihli Onay’ları ile kurulmuş bulunmakta ve faaliyetlerini aynı tarihte yürürlüğe girmiş bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İç Denetim Yönergesi çerçevesinde yerine getirmektedir.

Misyon & Vizyon

Misyonumuz; İdarenin bütün hizmet alanlarında risk esaslı denetim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek suretiyle kurumsal hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlamak ve güvence sunmaktır.

Vizyonumuz; küresel mesleki standartlar ve etik kurallar dâhilinde, İdare hizmetlerine yüksek katma değer sağlayan bir birim olmaktır.

İç Denetçiler

Dr. Tahsin YAMAK (CGAP, A2-4165)

Eskişehir Anadolu Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü (2003)
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası İktisat A.B.D. (2006)
Marmara Üniversitesi
Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü
Ortadoğu Ekonomi Politiği (2015)
(T) 0212 467 1900-1711
(F) 0212 467 1918
[email protected]    

Mevzuat

 1. Birincil Düzey Mevzuat
 2. İkincil Düzey Mevzuat
 3. Üçüncül Düzey Mevzuat

Bağlantılar

  1. IIA
  2. ISACA
  3. İDKK
  4. TİDE
  5. KİDDER

İletişim

 1. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası
  Yenidoğan Mh. Abdi İpekçi Cad. No:2 Kat:7 Oda:701
  Bayrampaşa/İSTANBUL
  (T) 0212 467 1900 (D: 1711,1727)
  (F) 0212 467 1918
  [email protected] 
Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU