Ruhsat ve Denetim
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürü: Mustafa ÇOLAK

0(212) 467 19 00

SIHHİ RUHSAT: 1424 - 1423

GAYRİ SIHHİ RUHSAT: 1407 - 1408

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Belediye sınırları içerisinde açılmış veya açılacak tüm Sıhhi, Umuma Mahsus İstirahat ve Eğlence Yerleri, 2. ve 3. Sınıf gayrisıhhî işyerlerinin çalışma ruhsatı yönünden tetkikini yapmaktır. Bununla birlikte Gayrisıhhî Ruhsat Birimi’nde tesisat projeleri onay işlemleri, yapıların ısı yalıtım denetimlerinin yapılması, yapı kullanma izni (iskan) tesisat raporu verilmesi (İskan safhasında, Yangından Korunma Yönetmeliği Kontrol Raporu’nun düzenlenmesi), asansörlerin (insan, yük), tescil işlemlerinin yapılması ve TSE Asansör Muayene Raporları’na göre işlemlerin yürütülmesinin sağlanması, şikayetlerin değerlendirmesi, diğer birimlerle koordinasyon içinde çalışarak kontrollük, keşif, hak ediş, ihale aşamalarında ilgili müdürlüklere, görevlendirme usulüyle destek verilmesi işlemleri yürütülmektedir.

RUHSAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

•         2005/9207 SAYILI İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

•         3572 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI KANUNU

•         5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

•         5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU

•         1608 SAYILI UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUNU

•         3194 SAYILI İMAR KANUNU VE YÖNETMELİĞİ

•         1475 SAYILI İŞ KANUNU

•         2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

•         1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU

•         İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YANGIN, ZABITA VE TEKNİK UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

•         2015/29396 ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ

•         6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

•         28564 SAYILI NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ İÇİLEN İŞYERLERİNE AİT ALAN/ALANLARA SUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YERLERİN İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

•         4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU

•         2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU

Sıhhi Müessese Ruhsatı
            Ruhsatlandırmada izlenen prosedür yönetmeliğe uygun olarak doldurulan başvuru formu ve gerekli evraklar kontrol edildikten sonra; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinden oluşturulan komisyon tarafından iş yeri; sıhhi, fenni ve itfaiye yönünden değerlendirilerek komisyon görüşü doğrultusunda ruhsatlandırma yapılır.

Ölçü ve Tartı Aletlerinin Damgalanma İşlemleri
            3516 Sayılı Ölçü ve Tartı Aletleri Kanuna göre, ölçü ve tartı aletlerinin yıllık beyannamelerini ocak ve şubat ayları içerisinde almak, beyan edilen yıl içerisinde kontrollerini yapmak ve damgalama işlemlerini gerçekleştirerek tasdikleri yapılmaktadır.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması
            Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında usul ve yönetmelikte belirtilen mesafe şartının uygun olması halinde; istenen belgelerin tam olması ve sıhhi, fenni, itfaiye ve asayiş tahkikatlarının olumlu olması durumunda ruhsatlandırma gerçekleşir.

Mesul Müdür Belgesi

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mes’ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerine mes’ul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mes’ul müdür yetkili idareye bildirilir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, ruhsat başvurusu sırasında mes’ul müdürün adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve mes’ul müdür sözleşme tarihinin beyanı yeterlidir.

Canlı Müzik İzin Belgesi

Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izin belgesi verilir.

Denetimler

Haftada bir gün görev yapan ruhsat komisyonu  ve Müdürlüğümüzde  görevli  2 (iki)  zabıta memuru ile bu görev ifa edilmektedir. Umuma mahsus istirahat ve eğlence yerleri ve sıhhi iş yerleri, Müdürlüğümüzde görevli zabıta memurları ile ruhsat komisyon memuru tarafından belirli periyodik aralıklarla denetlenmektedir. 

Sıhhı Müessese Başvuru Evrakları

Şahıslar İçin

·         Başvuru/Beyan Formu

·         Vergi Levhası Fotokopisi (Şube ise ilaveten maliye yoklama fişi)

 • Tapu Fotokopisi
 • İskan Fotokopisi (12/10/2004 yılından sonra yapılan binalarda)
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • 6 kg.Yangın Söndürme Cihazının Faturasının Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • Ustalık Belgesi (Kasap, Kuaför, Berber, Çilingir vb.)
 • Muvafakatname (Kat malikleri oy çokluğu kararı) (Pastane, lokanta, fast food vb.)
 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri

Şirketler İçin

 • Başvuru/Beyan Formu
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Şube ise ilaveten maliye yoklama fişi)
 • Tapu Fotokopisi
 • İskan Fotokopisi (12/10/2004 yılından sonra yapılan binalarda)
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • İmza Sirküleri
 • Sicil Gazetesi
 • Şirket Müdürünün Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 6 kg.Yangın Söndürme Cihazının Faturasının Fotokopisi
 • Oda Faaliyeti Belgesi
 • Muvafakatname (Kat malikleri oy çokluğu kararı) (Pastane, lokanta, fast food vb.)
 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri

 

Umuma Mahsus İstirahat ve Eğlence Yerlerinden İstenilen Belgeler

(İçkili lokanta, kahvehane, internet salonu, oyun salonu, bilardo salonu, kafeterya, ganyan bayii, spor salonu, sinema, hamam, sauna, lunapark, çay bahçesi, düğün salonu, otel vb.)

·         Başvuru/Beyan Formu

·         Vergi Levhası (Şube ise ilaveten maliye yoklama fişi)

·         İskan Fotokopisi (12/10/2004 yılından sonra yapılan binalarda)

·         Tapu Fotokopisi

 • Kira Kontratı Aslı
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • 6 kg.Yangın Söndürücü Faturasının Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı
 • Doktor Raporu
 • Devirler İçin Noterden Devir Sözleşmesi
 • Muvafakatname (Kat malikleri oy çokluğu kararı)
 • Özel Yapı Şeklini Gerektiren Yapı Kullanma İzin Belgesi

(Sinema, hamam, sauna, düğün salonu, otel)

 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri

(Not: Ruhsatlandırılacak yer camii, okul, öğrenci yurtları ve kreş-anaokullarına en az 100 metre uzak olacak.)

     

Asansör Tescil Müracaatında İstenen Belgeler

·         Dilekçe

·         Garanti belgesi

·         Asansör Bakım Sözleşmesi

·         Sanayi sicil belgesi

·         Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya   raporu

·         AT uygunluk beyanı

·         imza sirküsü sureti

·         TSE hizmet yeterlilik belgesi

·         Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve   proje bedeli dahil fatura

·         İlk periyodik kontrol raporu (Yeşil Etiketli olması gerekmektedir)

·         2 adet Asansör Ruhsat Projesi (Makine ve Elektrik Mühendisi İmzalı)

·         Yapıya ait Yapı Kullanma İzin Belgesi / Temel Üstü Ruhsatı

·         Proje üzerine imzası olan Makine Mühendisin asansör avan proje  hazırlama mühendis yetki belgesi,asansör mühendis yetki belgesi ve serbest müşavirlik mühendislik bürosu tescil belgesi(2016 kaşeli)

·         Proje üzerinde imzası olan Elektrik Mühendisinin Asansör tescil belgesi ve büro tescil belgesi(2016 kaşeli)

·         Asansör mukavemet hesapları(Makine Mühendisi kaşe ve imzası)

 

DUYURU: Belediyemiz ile TSE arasında asansör muayene ve kontrolleri hakkında işbirliği ve yetkilendirme protokolü yenilenmiştir. 

Muayene tarife listesini indirmek için tıklayınız.

        TSE İRTİBAT BİLGİLERİ

        Avrupa Yakası Proje Koordinatörlüğü

        Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı

        İpkas Camii Yanı 2. Kat İkitelli/İstanbul

        (TSE Tel: 0 212 549 91 40 -  Fax: 0 212 549 91 41)

 

Yürüyen merdiven teknik dosyasında istenen belgeler

 (03.03.2009 tarihli ve 27158 sayılı Makine Emniyeti Yönetmeliği gereği)

1.   Dilekçe

2.   Garanti belgesi

3.   Asansör Bakım Sözleşmesi

4.   Sanayi sicil belgesi

5.   Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu

6.   AT Uygunluk Beyanı

7.   CE Sertifikası

8.   imza sirküsü sureti

9.   TSE hizmet yeterlilik belgesi

10.        Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj   ve  proje bedeli dahil fatura

11.        Yapıya ait Yapı Kullanma İzin Belgesi / Temel Üstü Ruhsatı

12.        Kabul İnceleme Raporu

 

 
 

2.ve 3. Sınıf Gayrısıhhi Müesseseler İçin İstenen Belgeler

(Açma ve Çalışma Ruhsatlarında Şirketler İçin)

 

1-Başvuru Beyan Formu (İndirmek İçin Tıklayınız)

2-Tapu Fotokopisi(Akıllı Kent Hizmet Masası'ndan temin edilebilir)

3-Yapı Kullanma İzin Belgesi (Akıllı Kent Hizmet Masası'ndan temin edilebilir) veya Yapı Ruhsatı (12.10.2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)

4-Kira Kontratı (Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)

5-Vergi Levhası Fotokopisi

6-Ticaret Sicil Gazetesi

7-İmza Sirküleri(Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)

8-Muvafakatname (İndirmek İçin Tıklayınız)

9-ÇTV Makbuz Fotokopisi

10-İşyeriAçma İzni Harcı Makbuz Fotokopisi

(İşyeri açma beyanında, ruhsat adreste hangi tarihte faaliyete  geçildiğine dair Maliye Yoklama Fişi veya işe başlama tarihi yazan verdi levhası)

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız

GSM Ruhsat Birimi Hizmet Standartları Tablosu İçin Tıklayınız

Tel: 0(212) 467 19 00 - 1424

Mail: ruhsatdenetim@bayrampasa.bel.tr


submit
submit