Hizmet Standartları
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ İMAR İŞLERİ BİRİMİ İNŞAAT İZİN SÜREÇLERİ DEĞİŞİM TESPİT FORMU
ESKİ PROSEDÜR YENİ PROSEDÜR YENİ PROSEDÜRLE KABUL EDİLEN İNŞAAT İZİN BAŞVURUSU TARİHİ VE NO               :........./........./2018-......................
No PROSEDÜRLER İstenilen Evraklar Ücretlendirme SÜRE
1 İmar Durum Belgesi Alınması İmar Durum Belgesi Başvurusu

İMAR DURUMU,KOT KESİT VE İNŞAAT İSTİKAMET İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

(indirmek için tıklayınız)

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2018 ÜCRET TARİFESİ

(indirmek için tıklayınız)

5 GÜN
2 İnşaat İstikamet Röleve ve Kot Kesit Belgesi Alınması
3 Mimari Proje Onayının Alınması Ruhsat Başvurusu

YAPI RUHSATINDA OLMASI GEREKEN EVRAKLAR

(indirmek için tıklayınız)

15 GÜN ÖN İNCELEME/        30 GÜN YAPI RUHSATI DÜZENLENMESİ
4 Su-Kanal Altyapı İzin Belgesi ve Ödemeye Dair Makbuz Alınması
5 Ruhsat Düzenlenmesi
6 Kazı Hafriyat İzni Alınması
7 İş Bitiminde Belediye Denetimi ve Raporun Teslimi Yapı Kullanma İzin Başvurusu 

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

(indirmek için tıklayınız)

30 GÜN
8 Yapı Kullanma İzin Belgesi
9 İtfaiye Denetiminin Yapılması  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Başvurusu Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden bilgi alınız. -
10 Faaliyet İzni (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) Alınması
11 Su-Kanal Bağlantı Bölümünün Denetlenmesi Su ve Kanal Bağlantı Başvurusu İ.B.B. İ.S.K.İ Genel Müdürlüğü'nden bilgi alınız. -
12 Su-Kanal Bağlantısı Yapılması
BİLGİ-1: İŞLEM DİLEKÇE ÖRNEĞİ (indirmek için tıklayınız)
BİLGİ-2: YIKIM RUHSATI (Yanan ve Yıkılanlar Formu) EVRAKLARI (indirmek için tıklayınız)
BİLGİ-3: HAKEDİŞ EVRAKLARI (indirmek için tıklayınız)

 


submit
submit