İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürü: Şükrü ÇALIM

0(212) 467 19 00 Dahili:1203

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak, Bayrampaşa’daki tüm imar uygulamalarının takibini yürütmek, ilçemizdeki planlama çalışmalarını, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun yapmak ve/veya yaptırmak; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazları inceleyerek, değerlendirmek ve belediye meclis kararı aldırmak, alınan belediye meclis kararlarının onaylanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne göndermek öncelikli görevlerimizdendir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ayrıca uygulama imar planına ilişkin değişiklik teklifleri ve onanlı planlara yapılan itirazlar ile plan iptal davaları ve planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak ve ilgili kurumlara görüş bildirir ve onlardan görüş alır.

Müdürlüğümüz, uygulama imar planlarına göre hazırlanacak eylem planları kapsamında, kentsel dönüşüm bölgeleri belirlenerek, öncelikli bölgelerde kentsel dönüşüm projelerinin başlaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışmaktadır.

Ana amacımız, Bayrampaşa’nın artan kent dokusuna planlı çalışmalar eşliğinde katkıda bulunarak, yasaların onay verdiği ve kabul ettiği şekilde yapılanmaya izin vererek, her türlü afete dayanıklı yapılar inşa edilmesini sağlamak ve mevcut yapıları güçlendirmektir.

Müdürlüğümüzün Faaliyetleri

 • 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun parsellere; imar durumu ve imar durumuna uygun inşaat istikamet rölevesi düzenlemektedir.
 • İnşaatların ruhsatlarına uygun yapılmasını denetleyerek,  ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapılarla ilgili yasal işlemleri yürütmektedir.
 • 4708 sayılı yasaya göre inşaat kontrollerini yaparak; vize vermekte, hak edişleri onaylamakta ve iş bitirme belgesi düzenlemektedir.
 • Yasaya aykırı hareket eden yapı denetim firmaları hakkında yasal işlemleri yürütmektedir.
 • Mimari, statik ve betonarme kontrolleri yaparak; kot-kesit ve yapı izin ruhsatı vermektedir.
 • Ruhsatına uygun bitirilmiş yapılara, yapı kullanma izin belgesi düzenlemektedir.

Planlama İşleri Birimi

 • İlgili bakanlık, İBB ve diğer kurum ve kuruluşlar ve müdürlüklerle ortak yapılacak yatırım ve düzenleme projelerini yapmak, bu kurum ve kuruluşlarla ve müdürlüklerle koordinasyonu sağlamaktadır.
 • İlçede, üst ölçekli planlara getirilen arazi kullanım kararlarına uygun olarak imar planlarını yaparak veya yaptırarak değişiklikleri incelemektedir.
 • Kentsel mekanların; yenilenmesi, sağlamlaştırılması ve dönüşüm projelerinin yapım çalışmalarına önderlik etmektedir.
 • Bayrampaşa’da, sanayi alanından işyeri alanlarına dönüştürülecek yerleri tespit etme çalışmaları yapmaktadır.
 • İlçedeki, ticaret alanlarının, konut bölgelerinin ve önemli alışveriş alanlarının yapısal planlamasını yapmaktadır.
 • Kentsel servis mekanlarının fonksiyonlarını ve donatılarını nitelik ve nicelik olarak geliştirmektedir.
 • İlçedeki, tarihi değerlerin korunması ve yaşatılması yolunda çalışmalara yapmaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu İçin Tıklayınız

Harita ve Numarataj Şefliği Hizmet Standartları Tablosu İçin Tıklayınız

Tel: 0(212) 467 19 00 - 1204

Mail: imar@bayrampasa.bel.tr


submit
submit