Duyurular
Alt İşveren Çalışanlarımızdan Sınava Katılmaya Hak Kazananlar
Alt İşveren çalışanlarımızdan sınava katılmaya hak kazananları gösterir liste

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01/01/2018 tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “… Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin…” Tebliğin hükümleri gereğince, Tespit Komisyonu ve Valilik Makamınca oluşturulan İtiraz Komisyonu’nun yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucu Alt İşveren çalışanlarımızdan sınava katılmaya hak kazananları gösterir liste ekte yer almaktadır.

 

  1. Yapılan ilan tebliğ yerine geçmekte olup, ayrıca kişilere özel tebliğ yapılmayacaktır.

  2. Sınav tarihi daha sonra internet sayfamızdan duyurulacaktır.      

Listeyi görüntülemek için tıklayınız.


submit
submit